TaskSwitchXP 2.0.11

16.12.2010 17:39

DesktopTaskSwitchXP.jpg
  TaskSwitchXP e безплатна програма, която заменя Windows-кия TaskSwitcher (прозореца, който се появява при натискане на Alt+Tab) с нов XP-стил, при който се наблюдават значителни подобрения. Предоставя ви същата функционалност, като включва и малки снимки на избраните програми при превключване. Диалоговия прозорец може да бъде променян по ваш стил. Поддържа прозрачност.


home.png Home Page: www.ntwind.com
Licence: Open Source
download.png Download: TaskSwitchXP 2.0.11 | Mirror (394 kB)