StartupMonitor 1.0.61019

23.12.2010 21:11

СигурностStartupMonitor.png  StartupMonitor е програма, която ще ви информира в реално време (т.е. в момента на промяна), ако някоя програма бъде добавена към автоматично стартиращите се с Windows и ще ви попита разрешавате ли това. Ако не сте съгласни, тя няма да бъде добавена. Това не само е полезно в много случаи - това е и сигурност, защото по този начин се зареждат много вируси и троянски коне. Програмата работи в резидентен режим.


home.png Home Page: www.snpsoftware.com
license.png Лиценз: Freeware
download.png Download: StartupMonitor 1.0.61019 (423 kB)
download.png Download: StartupMonitor 1.0.61019 (x64) (428 kB)

 

StartupMonitor_scr.png