SphereXP 1.1.626

15.12.2010 21:46

DesktopSphereXP.gif

  SphereXP e триизмерна алтернатива на работния стол на Windows XP - превръща го в триизмерно пространство, в което по нов начин се подреждат обектите върху desktop-a (иконки, прозорци на стартирани приложения). Създава усещане за пространственост, надвишаваща многократно размерите на монитора.
Изисквания: .Net Framework 2.0home.png Home Page: www.spheresite.com
Licence: Shareware
download.png Download: SphereXP 1.1.626 (43 kB)