Run It All 2.1

20.12.2010 20:59

Другиrunitall.gif
  Run It All е програма за стартиране на няколко процеса едновременно. Програмата е ще полезна за тези, които се нуждаят от два, три или повече инструмента. Стартирайте програмата и оставете на нея да зареди всички процеси и програми, от които имате нужда. Run It All може освен това да терминира процеси, които вече не ви трябват. Програмата е много лесна за използване и бърза. Процесите за стартиране и терминиране не трябва да се въвеждат повече от един път. Когато стартирате Run It All, натиснете бутона "Run It All" и програмите ще бъдат заредени за секунди.


home.png Home Page: www.maliprogramer.com
Licence: Freeware
download.png Download: Run It All 2.1 (371 kB)