Process Viewer 5.2.15.1

12.12.2010 19:04

Системни инструментиPrcView.gif

  PrcView е програма, която показва подробна информация за стартираните процеси и програми. За всеки процес, PrcView показва заетата памет, натоварване на процесора, име, ID и палния път.


home.png Home Page: www.teamcti.com
download.png Download: PrcView 5.2.15.1 (375 Kb)