MicroBackup2006 1.0.0.5

16.12.2010 17:40

Файлови операцииMicroBackup2006.jpg
  MicroBackup2006 е безплатна, лесна за използване програма със симпатично изчистен интерфейс. Служи за създаване резервни копия на цели папки с файлове. Предлага ZIP компресиране/декомпресиране на изготвяните архиви. Може да backup-ва автоматично през определен интервал от време или ръчно. Инструментът може да съхранява всичките ви backup-и в един общ архивен файл или да създава нов пакет при всяко архивиране.


home.png Home Page: www.microbackup2006.com
Licence: Freeware - free for personal use only
download.png Download: MicroBackup2006 1.0.0.5 (2.4 MB)