Keyfinder Thing 3.1.6

12.12.2010 19:47

Keyfinder Thing 3.1.6

Системни инструментиKeyfinder Thing.gif KeyFinder Thing е инструмент за извличане на серийните номера или CD ключове на софтуера на Microsoft, инсталиран на вашата система. Програмата разполага с опция за експорт на списъка с откритите ключове (във вид на HTML или текстов файл) и опция за търсене, която открива ключове, които не са включени по подразбиране.
Изисквания: .NET Framework 2.0


home.png Home Page: ychatsharp.com
license.png Лиценз: Free
download.png Download: Keyfinder Thing 3.1.6 | Mirror 1 | Mirror 2 (196 кB)

 

Keyfinder-scr.PNG